DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

pentru anul fiscal 2015

 

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Declarații de

Avere și interese

1.                

Mureșan Ilie

X

 

2.                

Pleșanu Nicolae

X