DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

pentru anul fiscal 2016

 

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Declarații de

Avere și interese

1.                

Manci Ioan

X