Instrucție 2018, restart în Divizia 4 Infanterie ”Gemina”

În baza ordinelor în vigoare și a precizărilor transmise de reprezentanții Statului Major al Forțelor Terestre, în data de 8 ianuarie, în unitățile și marile unități din compunerea Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” s-au desfășurat festivitățile de începere a anului de instrucție pentru anul 2018. A fost un eveniment comun la care au luat parte, în același timp, toate efectivele diviziei, eveniment cu multiple semnificații pentru militari. Unul dintre obiectivele activității a fost prezentarea rezultatelor obținute în anul de instrucție anterior astfel încât, pentru cazul confirmării unor cauze perturbatoare să se intervină în procesul de instrucție cu bunele practici identificate. Pe de altă parte, comandanții au transmis subordonaților lor prioritățile de instrucție pentru anul în curs. Aceste ordine au fost asumate de către fiecare militar ca responsabilități profesionale personale, evident, pe niveluri de competență și potrivit funcțiilor ocupate în ordinea de bătaie a fiecărei unități.

Cu ocazia festivităților dedicate începerii anului de instrucție, pe componenta activității personalului diviziei din anul anterior, generalul de brigadă Virgil-Ovidiu Pop, comandantul Diviziei 4 Infanterie ”Gemina”, a concluzionat: ”anul de instrucție 2017 a fost unul dificil, în care provocările au fost abordate pragmatic prin analiza corectă la toate nivelurile a obiectivelor asumate. În aceste condiții, am reușit să asigurăm menținerea și dezvoltarea capabilităților operaționale prin eficientizarea activităților și încadrarea cheltuielilor în bugetele aprobate”. Pe componenta directivelor anului de instrucție, comandantul diviziei a ordonat ca ”în anul 2018, vor fi continuate activitățile din cadrul cooperării regionale, exercițiile de instruire în comun cu militarii din armatele aparținând statelor membre NATO și partenere, activități care vor contribui la perfecționarea pregătirii profesionale și la ridicarea gradului de interoperabilitate a structurilor”.

Biroul informare și relații publice

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2