„Îngerii păzitori” din Afganistan

 

Asigurarea pazei apropiate a Bazei Aeriene Militare Kandahar, gestionarea accesului de persoane și autovehicule, precum și protecția echipelor de instruire și consiliere a Forțelor  Naționale de Securitate Afgane sunt principalele sarcini încredinţate militarilor din Batalionul 812 Protecția Forței „Șoimii Carpaților”. Cea din urmă misiune revine, de aproape două luni, ”cobrelor”, adică luptătorilor Companiei 3 Protecția Forței „Cobras”. În Baza Aeriană Militară Kandahar, ei sunt cunoscuți ca ”îngerii păzitori”.

Pentru a face față tuturor provocărilor și situațiilor care pot apărea pe timpul executării misiunilor, „cobrele” s-au instruit în țară după un program adaptat specificului misiunilor de tip „guardian angel" (îngeri păzitori) și continuă pregătirea în teatrul de operații din Afganistan prin executarea de trageri cu armamentul individual și de pe tehnica de luptă, precum și prin defășurarea de exerciții de rezolvare a unor situații tactice. În plus, militarii Companiei 3 Protecția Forței „Cobras” se antrenează, în această perioadă, în comun cu militarii americani din Batalionului 1 al Regimentul 158 din Garda Națională a Statelor Unite ale Americii, având ca scop îmbunătățirea cunoștințele teoretice și perfecționarea deprinderile practice pentru executarea misiunilor de tip guardian angel.

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1