În conformitate cu  prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art.5, vă comunicăm informațiile de interes public pe care instituția noastră trebuie să le pună la dispoziție, din oficiu:

 

a)     Activitatea Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” este organizată în conformitate cu:

Ø     Constituția României, art. 52, 117 și 118;

Ø     Legea 45/1994 Legea Apărării Naționale a României, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2000, Legea 398/2001, Legea 38 /2002, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2002 și Legea 42/2004;

Ø     Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;

Ø     Ordine și dispozițiuni ale ministrului apărării.

 

b)    Divizia 4 Infanterie „GEMINA” este structurată pe un comandament care asigură conducerea administrativă și operațională a structurilor subordonate în zona de responsabilitate, la pace, în situații de criză și pe timp de război, precum și pe mari unități, unități și alte formațiuni.

 

Atribuțiile Comandamentului în domeniul conducerii administrative sunt:

Ø     Realizează managementului resurselor umane și materiale ale comandamentului și unităților din subordine;

Ø     Asigură instruirea pentru luptă a întregului personal din subordine;

Ø     Implementează programele și planurile destinate înfăptuirii restructurării și modernizării în domeniul militar;

Ø     Asigură și coordonează asistența psihologică pentru cadrele militare din comandament și sturcturile subordonate;

Ø     Pregătește și coordonează acțiunile de prevenire  a efectelor dezastrelor naturale precum și grupările de forțe stabilite pentru a participa la acțiuni multinaționale în sprijinul păcii sau umanitare;

Ø     Asigură finanțarea unităților militare din subordine;

Ø     Inițiază și desfășoară relații cu presa și societatea civilă în condițiile stabilite de către normativele în vigoare;

Ø     Acordă sprijin autorităților administrației locale, în conformitate cu deciziile autorităților statului.

 

  În domeniul conducerii operaționale:

Ø     Instruiește propriul personal în vederea planificării și coordonării acțiunilor militare, verifică și evaluează nivelul de pregătire a militarilor din subordine;

Ø     Constituie structurile care, pe baza aprobării organelor constituționale, intră în compunerea forțelor aliate ale NATO, UE și OSCE;

Ø     Stabilește nivelul operațional al structurilor militare operaționale în funcție de misiunile ce le revin și resursele alocate;

Ø     Planifică și coordonează acțiunile militare pentru îndeplinirea misiunilor încredințate;

Ø     Gestionează informațiile mass-media;

Ø     Stabilește relații de informare – documentare cu organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne și serviciilor de informații ale statului, desfășurând împreună cu acestea, activități de stat major pentru pregătirea în comun a forțelor care acționează sub comandă unică, în situații de criză și la război potrivit planurilor și dispozițiilor elaborate de eșaloanele superioare.

 

Programul de funcționare: zilnic între orele 8.00 – 16.00

 

Programul de audiențe:

 

        Locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”:  

                                            - General de brigadă Nicolae TONU

miercuri: începând cu ora 14.00

 

 

 

     c)  Ofițerul responsabil cu informarea și relațiile publice al Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” este locotenent-colonel Andi Asandei, telefon fix : 0264.590.563 sau 0264.590.564 interior 555, mobil: 0740.070497.

           

        Adresa comandamentului Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”:

P-ța Ștefan cel Mare nr. 1-3, Cluj – Napoca, cod 400133

Telefon: 0264/590563; 0264/590564     Fax: 0264/590557

Pagină internet:  www.clujarm.ro și

adresă email relatii.publice02565@forter.ro

 

 

     d) Divizia 4 Infanterie „GEMINA” își desfășoară activitatea prin finanțare de la Bugetul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile stabilite de Legea Bugetului de Stat.

e) Divizia 4 Infanterie „GEMINA” își desfășoară activitatea în baza programelor și strategiilor elaborate de către Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Forțelor Terestre cu un accent deosebit pe conducerea administrativă și operațională a structurilor subordonate, derularea procesului de desființare, restructurare, resubordonare și transformare a unor structuri militare, în conformitate cu strategiile elaborate de eșaloanele superioare, precum și pe implementarea obiectivelor de parteneriat repartizate de conducerea Ministerului Apărării Naționale.

f) În situația în care o persoană s-ar simți lezată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate instituției noastre poate completa o cerere tip după modelul prevăzut la Anexa 2a din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Această reclamație administrativă se poate depune la sediul instituției noastre, urmând a fi soluționată în termenele prevăzute de lege.